Tiimeistä puhuminen pitäisi kieltää lailla!

Miksi puhutaan tiimeistä ja itseohjautuvuudesta, jos kuitenkin todellisuudessa kyseessä on esimiesvetoinen työryhmä? Onko ainut syy se, että halutaan olla nykyaikaisia: meilläkin on tiimejä.

Nopein tie tiimiorganisaation rakentamiseen on korvata osastot, yksiköt ja työryhmät organisaatiokaaviossa sanalla tiimi. Palaveritkin voidaan näppärästi nimetä tiimipalavereiksi. Valmista, hetkessä ja halvalla. Hyvät tulokset vaan jäävät saavuttamatta. Mutta meilläkin on tiimejä!

Jos tiimistä puhumista ei nyt kuitenkaan kokonaan kielletä, niin milloin sitten saa puhua tiimistä? Minimiedellytys on, että tiimin jäseniä yhdistää yhteinen työ, jota yleensä tehdään jonkun kolmannen hyväksi. Tuo kolmas – asiakas, potilas, kuntalainen, toinen tiimi tai muu talon sisäinen yksikkö – hyötyy siitä, että hänen hyväkseen työtä tekevät sovittavat tekemisensä keskenään. Tehokkuus, laatu, tuottavuus ja/tai saavutettavuus paranee. Tiimi käyttää osaamistaan, luovuuttaan ja energiaansa yhteisen työn kehittämiseksi ja tarvitsee siihen keskinäistä vuorovaikutusta.  Tiimi myös vastaa työnsä tuloksista, onnistuu yhdessä.

Miksi siis pettää itseään (tai muita) puhumalla tiimeistä silloin, kun kyse on yksin työtä tekevistä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta minivoivista, esimiehen yksilöinä johtamista työntekijöistä, joita yhdistää vain esimies ja kustannuspaikka? Niinkin voi onnistua, mutta keinot ovat erilaisia kuin hyvin toimivassa tiimiorganisaatiossa.

Mitä mieltä sinä olet, kommentoi kirjoitusta!