Mervi_työnohjaaja

0500-125 478

Työ- ja organisaatiopsykologi

PsL
Työnohjaaja
Toiminallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO)

Valokuvaterapia (PD)
NLP-Master
Sairaanhoitaja
Mindfulness-ohjaaja (20 op)

Mervi on työ- ja organisaatiopsykologi, jolla on monipuolista kokemusta erilaisista kehittämiseen, valmentamiseen ja kouluttamisen tehtävistä lähes 20 vuoden ajalta. Hän on työskennellyt mm. työterveyshuollossa psykologina, yksityisenä ammatinharjoittajana sekä konsulttina ja kouluttajana niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Kouluttajana, työnohjaajana ja erilaisten valmennusprosessien vetäjänä hänelle on kertynyt paljon kokemusta esimiestyön  kehittämisestä ja työryhmien toimivuuden parantamisesta.

Uuden oppiminen ja opiskelu saa hänet aina innostumaan: hän on ensin kouluttautunut sairaanhoitajaksi, sen jälkeen opiskellut psykologiksi ja tehnyt erikoispsykologitutkinnon työ- ja organisaatiopsykologian alalta. Tutkimusaihe liittyi johtamismenetelmiin ja johtajana kehittymiseen. Lisäksi Mervi on kouluttautunut työnohjaajaksi ja opiskellut monia aktivoivia ja kokemukselliseen oppimiseen perustuvia menetelmiä (mm. valokuvien käyttöä), joita hyödyntää niin työnohjaus- kuin kehittämisprosesseissakin.

Uuden oppiminen, ihmisenä, työntekijänä tai esimiehenä kehittyminen tuottaa yksilöille ja ryhmille oivaltamisen ja oppimisen iloa. Asioiden ääreen pysähtyminen, tutkiminen sekä ihmisten kohtaaminen ja tukeminen saa minut konsulttina innostumaan ja hyödyntämään parhaiten kaikkea osaamistani yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.