0400-125 478

Työyhteisövalmentaja

Työnohjaaja (voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus)
Työyhteisösovittelija
(SSF)

Ammennan osaamiseni vankasta liikkeenjohtokokemuksesta: kauppatieteellisten opintojen jälkeen olen työskennellyt pankkialalla konttorin johtajana, yritysanalyytikkona, maksuliikennepalvelujen asiantuntijana ja markkinointivastaavana sekä osasto– ja laskentapäällikkönä talous– ja tietohallinnon alueilla. Lisäksi  olen ollut vastuutehtävissä lukuisissa kehittämishankkeissa ja fuusioissa sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti.

Palvelusektorin lisäksi minulla on kokemusta teollisuudesta talous– ja tietohallintojohtajan tehtävissä, missä myös johtoryhmä– ja hallitustyöskentelyn arki ja kehittämishaasteet ovat tulleet hyvin konkreettisella tavalla tutuksi.

Viimeiset kymmenen vuotta kokemuseni on täydentynyt yrittäjänä erityisesti  julkisen sektorin tiimi-, muutos-, esimies- ja johtoryhmävalmennuksissa sekä johdon, esimiesten, avainhenkilöiden ja ryhmien työnohjauksissa. Lisäksi työskentelen erilaisissa työyhteisön konflikteissa mm. työyhteisöselvitysten, interventioiden, kehittämisprosessien, erilaisten tukimuotojen (esimerkiksi työnohjaus) ja työyhteisösovittelun avulla.

Asiakastoimeksiannot liittyvät usein organisaation muutos– ja kehitystilanteisiin: Johdon, johtoryhmien ja esimiesten osaaminen ja oman organisaation toiminnan ymmärtäminen ovat keskeisiä muutos– ja kehityshankkeiden onnistumisen edellytyksiä. Muutos- ja kehittämishankkeissa taitava johto ymmärtää myös yhteisöllisiä ilmiöitä, kuten organisaatiokulttuuria ja työyhteisön tunnereaktioita. Nämä yhdistettynä osallistaviin johtamismenetelmiin ovat usein mukana myös tiimi- ja esimiesvalmennuksissa.

Onkohan jotenkin leimallista tälle ajalle ja sen nopealiikkeisyydelle, että törmään asiakasorganisaatioissa niin usein pirstoutuneisiin maailmoihin. Siinä missä johto uskoo kaikkien toteuttavan yhteistä suurta tarinaa, todellisuus on jotain muuta. Yhteisen ymmärryksen luominen tai palauttaminen onkin usein valmennusprosessin tärkeimpiä tuloksia.