Artikkelit

Syksyn satoa

Kasvatusammattilainen: Syksy on kasvun aikaa!

Tervetuloa etsimään ja löytämään uusia rikkaamman vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin siemeniä!

 6-viikon mindfulness – kurssilla perehdymme tietoisuustaitoihin ja niiden soveltamiseen arjessa, erityisesti opetus – ja kasvatustyössä, teemme erilaisia tietoisuustaitoharjoituksia sekä opettelemme hyväksyvää tietoista läsnäoloa tässä hetkessä.

Mindfulnessilla eli tietoisuustaidoilla tarkoitetaan kokemuksellista ymmärrystä mielen toiminnoista: ajatuksista, tunteista ja tuntemuksista sekä mielen tekemistä tulkinnoista ja niitä seuraavista reaktioista. Tietoisuustaitojen avulla opetellaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja kartutetaan kykyä tarkkailla arvostelematta havainnoinnin piiriin nousevia ajatuksia, kokemuksia ja mielemme tulkintojamme niistä.

Tietoisuustaitoja on sovellettu menestyksekkäästi mm. opetuksessa, stressinhallinnassa ja tunteiden säätelyssä Read more

Yle Turku: Tyky-päivää vetävä toivoo osallistujilta avointa mieltä

Mervi oli tänään Yle Turun haastateltavana tyky-päivien järjestämisestä.  Alla olevasta linkistä voit kuunnella Ylen Tarja Hiltusen ja Mervin keskustelua tyky-päivien ohjelmasta, työntekijöiden odotuksista, hyvän tyky-päivän ohjelman rakentamisesta, päivään asennoitumisesta ja erilaisten harjoitusten käyttämisestä, tavoitteena onnistunut tyky-päivä.

Voit kuunnella haastattelun klikkaamalla alla olevaa linkkiä (kuuntelu voi edellyttää sopivan sovelluksen asentamista):

http://areena.yle.fi/radio/2477824

Jos haluat kysyä lisää erilaisista vaihtoehdoista tyky-päivien toteuttamisessa, soita, lähetä sähköpostia tai käytä yhteyslomaketta.

Voit myös lukea yhden esimerkin työhyvinvointipäivän toteutuksesta: Työhyvinvointipäivästä voimia arkeen.

 

Tiimeistä puhuminen pitäisi kieltää lailla!

Miksi puhutaan tiimeistä ja itseohjautuvuudesta, jos kuitenkin todellisuudessa kyseessä on esimiesvetoinen työryhmä? Onko ainut syy se, että halutaan olla nykyaikaisia: meilläkin on tiimejä.

Nopein tie tiimiorganisaation rakentamiseen on korvata osastot, yksiköt ja työryhmät organisaatiokaaviossa sanalla tiimi. Palaveritkin voidaan näppärästi nimetä tiimipalavereiksi. Valmista, hetkessä ja halvalla. Hyvät tulokset vaan jäävät saavuttamatta. Mutta meilläkin on tiimejä!

Jos tiimistä puhumista ei nyt kuitenkaan kokonaan kielletä, niin milloin sitten saa puhua tiimistä? Minimiedellytys on, että tiimin jäseniä yhdistää yhteinen työ, jota yleensä tehdään jonkun kolmannen hyväksi. Tuo kolmas – asiakas, potilas, kuntalainen, toinen tiimi tai muu talon sisäinen yksikkö – hyötyy siitä, että hänen hyväkseen työtä tekevät sovittavat tekemisensä keskenään. Tehokkuus, laatu, tuottavuus ja/tai saavutettavuus paranee. Tiimi käyttää osaamistaan, luovuuttaan ja energiaansa yhteisen työn kehittämiseksi ja tarvitsee siihen keskinäistä vuorovaikutusta.  Tiimi myös vastaa työnsä tuloksista, onnistuu yhdessä.

Miksi siis pettää itseään (tai muita) puhumalla tiimeistä silloin, kun kyse on yksin työtä tekevistä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta minivoivista, esimiehen yksilöinä johtamista työntekijöistä, joita yhdistää vain esimies ja kustannuspaikka? Niinkin voi onnistua, mutta keinot ovat erilaisia kuin hyvin toimivassa tiimiorganisaatiossa.

Mitä mieltä sinä olet, kommentoi kirjoitusta!

”Kyllä ennen oli helpompaa: pomot oli pomoja ja alaiset alaisia!”

Mikä erottaa hyvin toimivan ja tehokkaan tiimin muista?

Varmasti monikin asia, mutta valmennustyössä törmäämme usein esimies- ja alaisroolien epämääräisyyteen. Tämä tuottaa kaikenlaista kitkaa, kuormittaa osallisia, vie pohjaa aikaan saamiselta ja työn mielekkääksi kokemiselta. Epämääräisyys on seurausta toistuvista muutoksista, uudenlaisista matalammista organisaatioista ja muuttuneesta tavasta tehdä työtä. Roolit eivät aina pysy muutosten mukana.

Onkohan vanhoja hyviä aikoja olemassakaan – paitsi mielikuvissamme?

Jonkinlaista kaipuuta entiseen viestittää jatkuva kysyntä (ja tarjonta) alaistaitojen koulutuksesta. Parhaimmillaan se sisältää oivalluksen työntekijöiden muuttuneesta roolista: itsenäisyys, itseohjautuvuus ja vastuun otto vaatii tuekseen selkeitä pelisääntöjä, jotka kaikki tiimissä ymmärtävät samalla tavalla. Onko siis taitojen ohella kysymys roolien uudelleen määrittelystä yhteisten sopimusten avulla?

Paluuta niihin vanhoihin aikoihin ei ainakaan ole, toki voimme ottaa oppia ja soveltaa hyvin toimivia käytäntöjä nykyisiin työelämähaasteisiin. Parhaat vastaukset eivät kuitenkaan tule tiimin ulkopuolelta eivätkä menneisyydestä, vaan ne ovat olemassa tiimin sisällä. Esimies- ja tiimivalmennuksen yksi tehtävä on nostaa roolit tarkastelun kohteeksi ja rakentaa niistä kaikkien ymmärtämä kokonaisuus: ”Kyllä nykyään on mielekkäämpää: teen osaamistani vastaava työtä itsenäisesti, mutta olen tärkeä osa tiimin onnistumista”. Tuossa esimiehelläkin on edelleen keskeinen, mutta niin erilainen rooli kuin aikaisemmin.

Mitä mieltä sinä olet, kommentoi kirjoitusta!