Palvelut kouluille ja varhaiskasvatukselle

Palvelut kouluille ja varhaiskasvatukseen: VESO-päivät, työnohjaus, koulutukset ja työpajat

Toimimme monipuolisesti yhteistyössä  varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen ja korkeakoulujen yksiköiden kanssa henkilöstön kehittymisen, yhteistyön ja jaksamisen parissa. Toteutamme kehityshankkeita, alustamme mm. VESO-päivillä, työnohjaamme yksilöitä ja ryhmiä, järjestämme koulutuspäiviä ja työpajoja. Me tunnemme koulun toimintaympäristönä ja työn haasteet.

Soita, lähetä viesti tai sähköpostia, klikkaa tästä.

Jos haluat lukea lisää työnohjauksesta ja työnohjaajista, klikkaa tästä.

Esimerkkejä aiheista luentoihin, koulutuksiin ja työpajoihin

 

Simo Uusinoka
Työyhteisökonsultti
Työnohjaaja
Kasvatustieteen maisteri
Erityisopettaja

 

 

Voimauttava vanhempainilta

Miten saada vanhempainillasta voimauttava kokemus sekä oppilaan läheisille että opettajalle? Millaisia menetelmiä silloin voisi käyttää? Voisiko toiminnallisuudesta olla apua? Mistä asioista vanhempainillassa olisi hyvä puhua?

Kuuntelen, olet siis olemassa

Kuunteleminen on taito jossa voi kehittyä. Arvostava kuunteleminen ja mielekäs vuorovaikutus. Kuunteleminen ja palaute kouluympäristössä. Palaute kouluyhteisön kehittämisen välineenä.

Erkka on meidän yhteinen juttu

Miten erityinen tuki saadaan koko koulun asiaksi? Millaisia pelisääntöjä tarvitsemme jotta erityisoppilas saa parhaan mahdollisen tuen? Miten teemme yhteistyötä ja millaista vuorovaikutusta se edellyttää? Mitä erityinen tuki voi olla yhteisö-, luokkahuone- ja yksilötasolla

 

Mervi_työnohjaaja

Mervi Herranen
Työ- ja organisaatiopsykologi
PsL
Työnohjaaja
Toiminallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO)
NLP-Master
Sairaanhoitaja

 

Voimauttava vuorovaikutus työyhteisössä

Koulumaailma elää vahvaa muutoskautta, joka vaatii uusia toimintatapoja ja luovaa ajattelua. Tämä voimauttava vuorovaikutusluento on tarkoitettu työyhteisöille, jotka haluavat voimaantumisen ja positiivisen psykologian keinoin rakentaa työyhteisönsä dialogia ja toimintakulttuuria innostavaksi ja yhteistyön tekemistä tukevaksi

Valokuvan mahdollisuudet opetustyössä

Tällä luennolla kurkistamme valokuvan käytön mahdollisuuksiin opetuksessa sekä lapsen ja nuoren itsetunnon tukemisessa. Valokuva ja sen kautta avautuvat tarinat auttavat lasta oppimaan uusia asioita, saamaan onnistumiskokemuksia, tuomaan esille omaa luovuutta ja vahvistamaan lapsen ja nuoren kehittyvää identiteettiä.

Hyvinvointi kielessä vai mielessä?

”Hyvinvoivat työntekijät ovat organisaation tärkein voimavara” on usein kuultu lause hyvinvointipuheessa. Onko näin todellisuudessa? Tämän päivän työelämän haasteissa meistä jokainen tarvitsee monenlaisia keinoja stressinhallintaan sekä oman mielensä hyvinvoinnin edistämiseen. Tällä luennolla saamme tietoa stressistä sekä tietoisen läsnäolon keinoista psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

 

 

Juha Herranen
Työyhteisökonsultti
Erikoistumassa voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi
Toimitusjohtaja

 

 

Mikä opetetustyössä kuormittaa

Luennossa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Kuormittuneisuuden ja tuloksellisuuden suhde, tavoitteena tasapaino vai dynamiikka, jaksamista tukeva kehitystyö, miten kuormittumiseen voi vaikuttaa, johtaminen ja kulttuuri, tukimuodot, ammatillisuus.

Kiireen kesytys

Miten saada niskalenkki tästä kaikille tutusta aiheesta: Mitä kiire on, kiire – kuormittuneisuus – tuloksellisuus, miksi töissä tulee kiire, kiire ja ajanhallinta, työn tekemisen rakenteet ja johtaminen, ammattitaito ja ammatillisuus.

Muutoksessa selviäminen

Muutosvalmennusta tuoreesta näkökulmasta: organisaatiokulttuurin rooli muutostilanteessa, yksilön identiteetti murroksessa, osallisuuden kokemuksen vaikutus, alaistaidot vs. työyhteisötaidot, läsnäoleva ja valmentava johtaminen, uuden toiminta- ja organisaatiokulttuurin rakentaminen.

 

Soita, lähetä viesti tai sähköpostia, klikkaa tästä.