Työnohjaus on tavoitteellinen ja kokemuksellinen oppimisprosessi, joka tukee ohjattavan/ohjattavien sekä ammatillista että henkilökohtaista kasvua. Työnohjaamme esimiehiä, ryhmiä, johtoa ja työyhteisöjä.

Työnohjausprosessissa tutkitaan yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa ohjattavan omaa perustehtävää, työn tekemisen tapaa, työrooleja sekä voimaannuttavia että voimavaroja kuluttavia asioita työssä.

Työnohjauksen tavoitteita voivat olla esimerkiksi oman asiantuntija- tai esimiesroolin selkiyttäminen, toimintavireyden, työhyvinvoinnin tai työmotivaation parantaminen, työhön liittyvien ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen ja työn mielekkyyden tunteen lisääminen. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa voidaan tavoitteeksi määritellä ryhmän toimivuuden parantaminen tai yhteistyön kehittäminen laajemmin organisaatiossa. Työnohjaus ei ole koulutusta, työnopastusta, perehdytystä eikä myöskään terapiaa, vaikka sillä on voimavaroja kasvattavia ja työhyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Työnohjauksessa voidaan purkaa työhön liittyvää emotionaalista stressiä ja edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiytymistä. Sen teho perustuu siihen, että työskentely tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Ohjattavan oma motivaatio kehittymiseen on työskentelyn lähtökohta. Työnohjaaja on koulutettu ammattilainen, joka ohjaa työnohjausprosessia asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden suuntaan. Työnohjaus on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin.

Työnohjauksen toteuttaminen:
Työnohjauksessa on kyse oppimisprosessista. Tärkeää on kokoontua säännöllisesti ja riittävän pitkään, jotta syvällistä muutosta saadaan aikaan sekä ajatuksen että toiminnan tasolla.  Tavallista on kokoontua 1-2 tunniksi 3-4 viikon välein vähintään vuoden ajan. Prosessin alussa on yhteistyön perustan luomiseksi hyödyllistä tavata pari kertaa vähän tiiviimmin. Toteutustapoja voidaan myös muokata yhdessä sopimalla.

Toteutamme myös lyhyempiä työnohjauksellisia prosesesseja erilaisiin tarpeisiin, kysy vaihtoehdoista tarkemmin meiltä.