Tiimiorganisaatiolla on sekä sisäisiä että johtamisen haasteita: tiimin jäsenten tulee yhdessä löytää aivan uudenlaiset roolit yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Toisaalta esimiesten tulee johtaa tiimiroganisaatiota niin, ettei esimerkiksi perinteisellä suoran ohjauksen menetelmillä vesitetä suurta osaa tiimien potentiaalista. Valmennamme sekä aloittavia että jo toimivia tiimejä ja tiimiorganisaatiota johtavia esimiehiä.

Aloittavillä tiimeillä on monta askelmaa kiivettävänä ennen kuin tiimi todella toimii: tutustuminen ja tiimiytyminen, yhteisen ymmärryksen muodostaminen toiminnasta ja uusista toimintatavoista sekä tavoitteista, uusien roolien rakentaminen ja yhteensovittaminen, yhteisen työn määrittäminen ja yhteispelin rakentaminen johdon suuntaan. Tiimivalmennuksella luodaan polku, jota kulkemalla tiimin toiminnan perustusten rakentaminen ei jää arjen kiireen alle. Tiimivalmennus tuo vipuvoimaa perustavanlaatuiseen toimintatavan muutoksen.

Toiminnassa olevan tiimin jäseniä vetää jatkuvasti puoleensa tottumus, kokemus ja vanha yrityskulttuuri, jotka usein ovat ristiriidissa tiimityöskentelyn tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Tiimiorganisaation vakiinnuttaminen vaatii esimiehiltä jatkuvaa huomiota ja sitä voidaan vahvistaa tiimivalmennuksen avulla: valmennusprossissa huomio voidaan keskittää tiimin toiminnan kriittisiin menestystekijöihin, joiden käsittely tiimin omissa tapaamisissa jää usein puolitiehen. Epäselvyydet rooleissa, tavoitteissa ja toimintatavoissa saavat osan tiimin jäsenistä palaamaan vanhoihin toimintatapoihin tai he eivät anna panostaan tiimin käyttöön. Tiimivalmennus mahdollistaa näiden tilanteiden rakentavan ja tavoiteorientoituneen käsittelyn.

Pyydä lisätietoja