Johtoryhmävalmennus sopii sekä aloittavalle että kokeneelle johtoryhmälle: haastattelujen ja sen pohjalta yhdessä sovittavien kehitystavoitteiden avulla valmennus kohdistetaan niihin elementteihin, jotka johtoryhmän elinkaarella juuri nyt ovat tärkeimpiä.

Johtoryhmävalmennus on ryhmäprosessi, jossa johtoryhmä valmentajan opastamana rakentaa uusia tai kehittää nykyisiä toimintamalleja. Tavoitteena on johtoryhmä, jonka jäsenet ovat aidosti sitoutuneita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja jossa jokainen jäsen ymmärtää oman ainutkertaisen vaikutuksensa ryhmän tuloksiin. Muiden johtoryhmän jäsenten tukeminen johtaa jatkuvasti kehittyviin suorituksiin.

Johtoryhmävalmennusprosessin rakenne

Alkuneuvottelussa määritellään hankkeen toimeksianto ja alustava laajuus.

Haastattelujen avulla luodaan näkemys johtoryhmän kehitysvaiheesta ja muutostarpeista, jotka palaute ja jatkotyöskentelystä sopiminen –vaiheessa muutetaan konkreettisiksi johtoryhmävalmennuksen painopisteiksi ja tavoitteiksi.

Valmennustapaamisissa työstetään valitut painopisteet niin, että tavoitteet saavutetaan. Johtoryhmän valmennusta voidaan tarvittaessa tukea esimerkiksi yksilöcoachingin avulla.

Johtoryhmävalmennuksen vaikuttavuutta ja pysyvyyttä varmistetaan erillisellä seurantatapaamisella.

Pyydä lisätietoja