Esimiestyö on usein yksinäistä puurtamista ristiriitaisten vaatimusten keskellä, monessa suhteessa rajalla seisomista.  Pitkään jatkuva epätasapaino esimiestyön edellytysten ja vaatimusten välillä johtaa nopeasti tarpeettomaan kuormittumiseen tai jopa uupumiseen. Tarjoamme avuksi oman esimiesosaamisen huoltamista aika ajoin. Yksittäisen esimiehen valmennus onnistuu parhaiten coachingin tai työnohjauksen avulla. Valmennamme lisäksi myös esimiesryhmiä.

Ryhmämuotoisella esimiesvalmennuksella saavutetaan ilmeisiä hyötyjä: vertaisryhmän kokemusten ja näkemysten jakaminen auttavat linjaamaan ja yhdenmukaistamaan esimiestyötä. Keskustelut ovat voimaannuttavia ja mahdollistavat usein myös sellaisten muutosten aikaan saamisen, joissa yksittäisen esimiehen voimavarat loppuvat kesken.  Hiljaisen tiedon siirtämiseen esimiesryhmä antaa aivan uusia mahdollisuuksia.

Laadimme valmennusohjelman etukäteiskyselyn tai haastattelujen pohjalta, jotka jo käynnistävät valmennusprosessin. Valmennuksen teemoittaminen auttaa konkreettisten tavoitteiden asettamisessa ja lisää valmennuksen vaikuttavuutta. Puolen päivän tai päivän valmennustapaamisia on yleensä neljästä kahdeksaan, minkä lisäksi puolisen vuotta valmennuksen jälkeen pidettävällä seurantatapaamisella vahvistetaan saavutettujen tulosten pysyvyyttä. Käytämme valmennuksen apuna etukäteis- ja välitehtäviä, aktivoivia, visuaalisia ja yhteisöllisiä harjoituksia, sähköisiä oppimisympäristöjä sekä verkkokeskusteluja.

Kysy myös Uuden ajan esimies -valmennuksista!

 

Pyydä lisätietoja