Mitä on ”Digital Story Telling”?

Blogimme asiakaskohtaisissa osioissa on suojattuja Digital Story Telling -tekniikalla tuotettuja materiaaleja. Kyseessä on multimediamenetelmä, jossa lyhyessä muutaman minuutin esityksessä on tarinan kerronnan keinoin koottu ja esitetty tietty prosessi ja sen lopputulos. Tekstiä, valokuvia, puhetta, musiikkia tai videopätkiä tietokoneella käsikirjoituksen mukaan yhdistämällä saamme aikaan itsenäisen lyhytelokuvan, jota voidaan katsoa ja kuunnella esimerkiksi tietokoneen selaimilla tai mediasoittimilla. Lopputulos voidaan jakaa sähköpostilla, cd/dvd-levyinä tai julkaista internetissä suojattuna tai vapaasti katsottavana.

Valmennusprosessin aikana voidaan tiettyä kysymystä ratkoa muun muassa erilaisin toiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin. Perinteisesti lopputulos voidaan koota ja kirjoittaa puhtaaksi vaikkapa word-asiakirjaksi tai power-point -esitykseksi ja jakaa osallistujille. Samaa perusmateriaalia hyödynnetään Digital Story Tellingissä, mutta puhtaaksikirjoituksen sijasta voidaan käyttää valokuvia vaikkapa alkuperäisistä fläpeistä tai post it -lapuista. Tämä palauttaa osallistujien mieleen myös sen, miten lopputulokseen päädyttiin ja kuka mitäkin kirjasi. Lisäksi voidaan käyttää selventäviä tekstiruutuja tarinan kokoamisessa. Valokuvat työskentelystä vahvistavat kokemusta ja muistijälkeä, palauttavat mieleen käytyä keskustelua. Videopätkät oman työskentelyn esittelystä tai työvaiheista toimivat samalla tavalla. Jos materiaali ei sisällä ääntä, voidaan käyttää musiikkia esitystä kuljettamaan.

Lopputuloksena on vaikuttavuudeltaan omaa luokkaansa oleva kooste, jonka katsominen sinällään on osallistujille palkitsevaa ja elämyksellistä, ryhmän sisäistä yhteyttä rakentavaa ja monella tasolla muistijälkeä vahvistavaa. Ota yhteyttä ja kysy lisää narratiivisten menetelmien käytöstä valmennuksessa.