Mindfulness

Mindfulness Turku

Nykypäivän työelämä on vaativaa tarkkaavaisuuden jakamisen ja keskittymisen suhteen. Jatkuvat muutokset ja keskeytykset työssä kuluttavat voimavaroja ja heikentävät keskittymistä. Tietoisuustaitojen avulla opitaan fokusoimaan huomiomme juuri nykyhetkeen sekä omiin ajatuksiimme ja tunteisiimme siinä.

Tietoisuustaidoilla tarkoitetaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja kykyä tarkkailla arvostelematta havainnoinnin piiriin nousevia ajatuksia, kokemuksia ja tulkintojamme niistä. Tietoisuustaitojen taustana on idän meditatiivisten harjoitusten viisaus, länsimaisen lääketieteen sovellukset 1960-luvulta alkaen, MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zinn), kognitiivisen psykoterapian perinne 1990-luvulta (Mindfulness -Based Cognitive Therapy for Depression) sekä nykyisten neurotieteiden ja aivotutkimuksen tuottama tieto kehosta ja mielestä.

Miksi harjoittaa tietoisuustaitoja?

Olemme oppineet pitämään huolta kehomme terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä, mutta olemme yleensä hyvin vähän tietoisia siitä, että mieltäkin voi harjoittaa. Mielen harjoittamisen avulla lisäämme itsetuntemusta ja opimme paremmin ymmärtämään omaa toimintaamme ja ajatteluamme. Stressi, ongelmalliset elämäntilanteet tai vaikeat tilanteet työssä ovat ahdistavia ja haittaavat toimintakykyämme. Tietoisuustaitoja harjoittamalla opimme tekemään vaikeissakin tilanteissa tietoisempia valintoja.

Nykyajan kiireisessä elämänrytmissä tarvitaan erilaisia selviytymistaitoja. Elämässä tulee eteen ongelmia, joista haluaisimme päästä eroon, mikä ei aina ole mahdollista. Selvitäksemme sellaisissa tilanteissa voimme opetella suhtautumaan asioihin uudella tavalla. Tietoisuustaitojen avulla voimme oppia lisää psyykkistä joustavuutta, stressinhallintaa ja vapauttaa luovia voimavarojamme ongelmien ratkaisemiseksi sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tietoisuustaidot stressinhallinnan tukena

Kiinnostuitko oppimaan selviytymistaitoja stressaaviin tai jännittäviin tilanteisiin? Haluatko lisätä itsetuntemustasi ja oppia hyväksyvästi oppia ymmärtäään omaa toimintaasi?

Tietoisuustaidot johtamisen kehittämisessä ja esimiestyön tukena

Toteutamme myös yrityskohtaisia tai vertaisryhmille suunnattuja mindfullnes-koulutuksia, jotka on erityisesti suunniteltu johtamisen ja esimiestyön ammattilaisille.

Kysy lisää Merviltä tai Elinalta:  puhelimitse, sähköpostilla tai yhdeydenottolomakkeella!