Kuvien avulla luotettavia muistikuvia

Tiia Nurmilaakso haastatteli 8.9.2011  YLE Teemalla esitetyssä Prisma Studiossa Åbo Akademin psykologian professori Matti Lainetta muistista ja muistikuvista. Haastattelu valaisee osaltaan sitä, miksi käytämme myös valokuvia apuna työssämme. Työnohjauksessa ja valmennuksessa analysoidaan ja arvoidaan aika ajoin jo tapahtunutta, kun esimerkiksi halutaan purkaa kuormittuneisuutta tai täsmentää ja rakentaa uudenlaisia rooleja tai vuorovaikutuksen käytäntöjä. Reflektoinnin, asioiden mietiskelyn ja tarkastelun kannalta on yleensä eduksi, että se perustuu totuudenmukaisiin muistikuviin.

Ihmisen muisti ei valitettavasti ole kovin luotettava tietolähde. Ensinnäkään kaikista havainnoista ei jää muistikuvaa.  Tutkimusten mukaan muistikuvilla on lisäksi taipumus kultaantua, mustua, haalistua, hävitä ja syntyä uudenlaisina. Kultaantumisella tarkoitetaan asioiden muistamista myönteisempinä kuin ne itse tapahtumahetkellä koettiin, tämä korostuu erityisesti vanhemmilla ihmisillä. Muistikuvien mustumisella tarkoitetaan sitä, että ikäviä asioita muistetaan todellista ikävämpinä, jotta jos ikävä tilanne toistuu niin se tuntuisi vähemmän pahalta kuin mitä muistimme. Muistikuvat voivat haalistua ajan myötä, niihin sekoittuu uusia samankaltaisia tapahtumia tai sosiaalinen paine olla samaa mieltä muiden kanssa saattaa jopa muuttaa muistikuvia (tehdä uuden muistijäljen), voivatpa ne myös hävitä kokonaan. Muistikuvat itse asiassa rakennetaan muistelemisen aikana ja jokainen muistiin palauttaminenkin synnyttää aivoissa uuden muistijäljen alkuperäisestä tapahtumasta. Näistä syistä ihmisten kertomat muistikuvat eivät aina tuota luotettavaa tietoa ja niiden avulla voi olla vaikea arvioida esimerkiksi työtilanteita.

Sen sijaan on havaittu, että niin sanottu tunnistusmuisti tuottaa selvästi tarkempaa ja objektiivisempaa muistitietoa: annetuista kuvista kyetään tunnistamaan, mikä niistä vastaa parhaiten alkuperäistä muistikuvaa. Työnohjauksessa ja valmennuksessa hyödynnämme juuri tätä ilmiötä: kuvien avulla voimme rakentaa työskentelyn totuudenmukaisemmille muistikuville ja pääsemme nopeammin työskentelemään ydinkysymysten kanssa.