”Kyllä ennen oli helpompaa: pomot oli pomoja ja alaiset alaisia!”

Mikä erottaa hyvin toimivan ja tehokkaan tiimin muista?

Varmasti monikin asia, mutta valmennustyössä törmäämme usein esimies- ja alaisroolien epämääräisyyteen. Tämä tuottaa kaikenlaista kitkaa, kuormittaa osallisia, vie pohjaa aikaan saamiselta ja työn mielekkääksi kokemiselta. Epämääräisyys on seurausta toistuvista muutoksista, uudenlaisista matalammista organisaatioista ja muuttuneesta tavasta tehdä työtä. Roolit eivät aina pysy muutosten mukana.

Onkohan vanhoja hyviä aikoja olemassakaan – paitsi mielikuvissamme?

Jonkinlaista kaipuuta entiseen viestittää jatkuva kysyntä (ja tarjonta) alaistaitojen koulutuksesta. Parhaimmillaan se sisältää oivalluksen työntekijöiden muuttuneesta roolista: itsenäisyys, itseohjautuvuus ja vastuun otto vaatii tuekseen selkeitä pelisääntöjä, jotka kaikki tiimissä ymmärtävät samalla tavalla. Onko siis taitojen ohella kysymys roolien uudelleen määrittelystä yhteisten sopimusten avulla?

Paluuta niihin vanhoihin aikoihin ei ainakaan ole, toki voimme ottaa oppia ja soveltaa hyvin toimivia käytäntöjä nykyisiin työelämähaasteisiin. Parhaat vastaukset eivät kuitenkaan tule tiimin ulkopuolelta eivätkä menneisyydestä, vaan ne ovat olemassa tiimin sisällä. Esimies- ja tiimivalmennuksen yksi tehtävä on nostaa roolit tarkastelun kohteeksi ja rakentaa niistä kaikkien ymmärtämä kokonaisuus: ”Kyllä nykyään on mielekkäämpää: teen osaamistani vastaava työtä itsenäisesti, mutta olen tärkeä osa tiimin onnistumista”. Tuossa esimiehelläkin on edelleen keskeinen, mutta niin erilainen rooli kuin aikaisemmin.

Mitä mieltä sinä olet, kommentoi kirjoitusta!